Τρόποι παραγγελίας

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Εγγραφή Χρήστη

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή των Χρηστών και τη διευκόλυνση των μελλοντικών τους αγορών, δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (sign up) δημιουργώντας ένα προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη.

Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών δεδομένων του Χρήστη [υποχρεωτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης (login password) και προαιρετικά: όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο] και την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δημιουργεί προσωπικό Λογαριασμό στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στον οποίο μπορεί να εισέρχεται εισάγοντας τα δικά του μοναδικά αναγνωριστικά: Όνόμα Χρήστη (Username) και Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί στη συνέχεια να πραγματοποιήσει κάποια παραγγελία από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εάν δεν έχει συμπληρώσει τα ως άνω προαιρετικά προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία της εγγραφής του, θα πρέπει αυτά να παρασχεθούν υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (καθώς και τυχόν άλλα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, εφόσον επιλέξει αυτό τον τρόπο πληρωμής), προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η εγγραφή του Χρήστη και η δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Στη σελίδα του προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη καταγράφεται το ιστορικό των αγορών του, είναι δυνατή η παρακολούθηση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται τυχόν νέο αίτημά του για παραγγελία ή η αποστολή του προϊόντος που έχει παραγγείλει, κ.λπ.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με απόλυτη ασφάλεια και υπάγονται στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας, περισσότερα εδώ).

2. Παραγγελία

2.1 Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας - Πρόταση για αγορά αγαθών/υπηρεσιών

Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει στη διαδικασία της παραγγελίας, είτε ως εγγεγραμμένος Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (ακολουθώντας τη διαδικασία Εγγραφής Χρήστη που περιγράφεται ανωτέρω ή εισάγοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής του σε περίπτωση ήδη εγγεγραμμένου Χρήστη), είτε χωρίς εγγραφή (Επισκέπτης/Guest User), συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προχωρήσει στη διαδικασία παραγγελίας χωρίς εγγραφή, θα μεταφερθεί στη σελίδα καταχώρισης των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας του προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, για ιδιώτες υποχρεωτικά πεδία είναι τα παρακάτω: όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής. Για νομικά πρόσωπα υποχρεωτικά πεδία είναι τα παρακάτω: επωνυμία εταιρείας/διακριτικός τίτλος, νόμιμος εκπρόσωπος, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με απόλυτη ασφάλεια και υπάγονται στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας (περισσότερα εδώ). Τέλος, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, παρέχεται στο Χρήστη η δυνατότητα επιλογής του τύπου παραστατικού (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) που επιθυμεί να εκδοθεί από την Εταιρεία, αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν στην πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και Όρους Συναλλαγών». Με τη σήμανση αυτή, ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

i. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παραγγέλνει, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

iii. Της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στο Χρήστη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Χρήστης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στο Χρήστη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στο Χρήστη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν το Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.

iv. Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.

v. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες.

vi. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

vii. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Χρήστη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.

viii. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην Εταιρεία.

ix. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Χρήστης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

x. Της ύπαρξης της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

xi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Χρήστη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

xii. Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.

xiii. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Χρήστη βάσει της σύμβασης.

xiv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Χρήστη, όποτε το ζητήσει η Εταιρεία.

xv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Εταιρεία έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.

xvi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

xvii. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρεία αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Χρήστης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

2.2 Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας - Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Χρήστης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από τη στιγμή που ο Χρήστης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο Χρήστης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώριση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Χρήστης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Ειδικότερα, η Εταιρεία και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στο Χρήστη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Χρήστης - Εταιρεία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία σου έχει αποσταλεί» ή «Η παραγγελία σου είναι έτοιμη προς παραλαβή».

2.3. Παρακολούθηση παραγγελίας: Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Χρήστη. Ο Χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης.

Ο Χρήστης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 210-2205550), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: care@onecare.gr) ή στην περίπτωση εγγεγραμμένου Χρήστη, ηλεκτρονικά, πραγματοποιώντας είσοδο στον Λογαριασμό του εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία στα πεδία Username και Password και επιλέγοντας «παρακολούθηση παραγγελίας».

Επιπλέον, όταν η παραγγελία παραδοθεί στην ταχυμεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία μας ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία ή είναι διαθέσιμη στο κατάστημά μας, ο Χρήστης θα λάβει ένα νέο μήνυμα στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, το οποίο θα τον ενημερώνει σχετικά. Στην περίπτωση της παράδοσης με ταχυμεταφορική εταιρεία στο ως άνω μήνυμα θα αναγράφεται και ο αριθμός φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό ο Χρήστης μπορεί μέσω του δικτυακού τόπου της αντίστοιχης ταχυμεταφορικής εταιρείας, να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που έχει δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία του.

Η Εταιρεία μας δύναται να έρθει σε επαφή με τον Χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο Χρήστης, καθ΄όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για ο,τιδήποτε άλλο. Η εν λόγω επικοινωνία (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μήνυμα sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής του Χρήστη, γνωστοποίησής του, επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις του, ή επιθυμεί να του παρασχεθούν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος που έχει λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση care@onecare.gr ή/και απαντητικό μήνυμα στο sms που θα έχει λάβει ή/και να μας καλέσει απευθείας στον τηλέφωνο 210-2205550.

Περιορισμός Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η σύμβαση πώλησης. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας είναι οι παρακάτω:

- Κατόπιν παραγγελίας: Το προϊόν θα αναζητηθεί σε προμηθευτή της Εταιρείας και ο Πελάτης θα λάβει ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του προϊόντος εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.

- Με προ-παραγγελία: Το προϊόν δεν βρίσκεται στις αποθήκες του προμηθευτή αλλά μπορεί να παραγγελθεί με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση πριν την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιείται στο Χρήστη ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης του προϊόντος. Η επιβεβαίωση λήψης εκ μέρους της Εταιρείας της προ-παραγγελίας αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων (κατάρτιση) πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.

- Προσωρινά Εξαντλημένο: Το προϊόν έχει εξαντληθεί ή καταργηθεί ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του.

- Web offer & Super offer: Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Η Εταιρεία γνωστοποιεί κάθε φορά στο Χρήστη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει το Χρήστη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για το Χρήστη, ο τελευταίος δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο care@onecare.gr.gr). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Χρήστης.

Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.