Τρόποι πληρωμής

4. Τρόποι Πληρωμής

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή των Χρηστών η Εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων που διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η οποία, όπως αναλύεται και ακολούθως, συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με τον χρόνο επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας ή/και τον χρόνο αποστολής του προϊόντος στο Χρήστη. Ο Χρήστης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί στο κατάλληλο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας και εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία, εφόσον χρειάζονται (π.χ. στοιχεία πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας εφόσον επιλέξει αυτό τον τρόπο πληρωμής). Επιπλέον, ο Χρήστης πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιλέγει τον τύπο παραστατικού (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) που επιθυμεί να εκδοθεί από την Εταιρεία, αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:

4.1. Αντικαταβολή: Εφόσον ο Χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, θα πρέπει να καταβάλει μετρητά την αξία της παραγγελίας του (καθώς και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα π.χ. αποστολής) κατά την παραλαβή της παραγγελίας από τον μεταφορέα της επιλογής μας. Το κόστος για την υπηρεσία αντικαταβολής είναι 1,80 ευρώ για αγορές έως 99,00 ευρώ. Για αγορές άνω των 99,00 ευρώ η υπηρεσία αντικαταβολής παρέχεται χωρίς χρέωση.

4.2 Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό: Εφόσον έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε ο Χρήστης θα πρέπει να προεξοφλήσει την παραγγελία του (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα π.χ. αποστολής) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας και η δέσμευση των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν από εμάς, σε έναν από τους λογαριασμούς της Εταιρείας μας που εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας και στο e-mail που θα λάβει αμέσως μόλις επεξεργαστούμε την παραγγελία του, αναφέροντας ως αιτιολογία τον κωδικό παραγγελίας.

Εν συνεχεία θα πρέπει να μας αποστείλει αντίγραφο της συγκεκριμένης κατάθεσης μέσω e-mail στο care@onecare.gr. Μετά τη λήψη έγκυρου αντίγραφου κατάθεσης του συνολικού ποσού, ακολουθείται η διαδικασία της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας και αποστέλλονται στο Χρήστη τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και τα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση μη λήψης αντιγράφου εντός 7 ημερολογιακών ημερών ή μη λήψης έγκυρου αντιγράφου κατάθεσης του συνόλου του ποσού, η παραγγελία θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας στο Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχει δηλώσει.

4.3 Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα: Η Εταιρεία μας δέχεται πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa και Mastercard, έκδοσης Ελληνικών Τραπεζών. Οι συναλλαγές των Χρηστών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SLL 256bit με RSA key length 2048bit ψηφιακή πιστοποίηση από τη Comodo CA Limited), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας ο Χρήστης συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV, όνομα κατόχου).

Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να πληρώσει με χρεωστική/ πιστωτική/ προπληρωμένη κάρτα θα πρέπει κατά την παράδοση της παραγγελίας του είτε από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας, είτε από τον συνεργάτη μεταφορέα να επιδεικνύει ταυτόχρονα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και την πιστωτική /χρεωστική/ προπληρωμένη του κάρτα με την οποία πραγματοποίησε τη συναλλαγή.  Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης, κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος αυτής με την πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα και το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του.

4.4. Πληρωμή μέσω PayPal: Η πληρωμή με PayPal γίνεται υπό τους αυστηρούς όρους συναλλαγών που επιβάλλει η εταιρεία PayPal.

4.5. Εξόφληση κατά την παραλαβή από το κατάστημα: Στην περίπτωση ο Χρήστης επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του από το φυσικό μας κατάστημά επί της Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 294, στο Κορωπί Αττικής, μπορεί να εξοφλήσει την αξία της παραγγελίας του με έναν από τους τρόπους που γίνονται δεκτοί σε αυτό, ήτοι με καταβολή μετρητών ή χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προσέλθει για την παραλαβή των προϊόντων του εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης ότι τα προϊόντα της παραγγελίας του βρίσκονται στο κατάστημα, η παραγγελία θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα αποστέλλεται στο Χρήστη σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.