Πολιτική επιστροφών

6. Δικαίωμα Υπαναχώρησης - Επιστροφές

6.1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

6.1.1.Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Ο Χρήστης έχει στη διάθεσή του προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την αγορά που τυχόν πραγματοποίησε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, χωρίς να αναφέρει τους λόγους ή να μας παρέχει οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν ο Χρήστης θέλει να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να λάβει πίσω τα χρήματά του.

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης άρχεται από την επόμενη της ημέρας που ο Χρήστης ή πρόσωπο που τυχόν εκείνος μας υποδείξει ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχει παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που ο Χρήστης ή πρόσωπο που τυχόν εκείνος μας υποδείξει ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσει τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης από το Χρήστη, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ασκείται χωρίς κανένα απολύτως κόστος, πλην των εξόδων επιστροφής (κούριερ), η οποία θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Χρήστη (εκτός αν άλλως ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία συνολικά ή ειδικά για συγκεκριμένα προϊόντα).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι: α) Να μην έχει/ουν χρησιμοποιηθεί το/α προϊόν/τα, β) να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχει/ουν επάνω του/ς το/α προϊόν/τα, γ). Όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), σφραγισμένα, πλήρη και εντός της συσκευασίας τους, συνοδευόμενα και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

6.1.2. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

- Στην περίπτωση σφραγισμένων αγαθών, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διάφορα καλλυντικά και υλικά ατομικής υγιεινής, είδη καλλωπισμού, ψιμύθια, οδοντόβουρτσες, κτένες  κ.τλ.).

- Στην περίπτωση που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας και τα προϊόντα έχουν ομοίως παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

6.1.3. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος:

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 5.1 ανωτέρω, ο Χρήστης οφείλει πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεώς του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσει για τυχόν απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή του (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλει με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΦΙΑ Δ. ΠΙΤΣΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 294, Κορωπί Αττικής (Ελλάδα), Τ.Κ. 19441, e-mail: care@onecare.gr ή συμπληρώνοντας το συνημμένο στους παρόντες Όρους Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (βλ. στο τέλος του κειμένου) και αποστέλλοντας το (εκτυπωμένο ή επισυναπτόμενο) σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, παρέχουμε επιπλέον τη δυνατότητα στους Χρήστες μέσα από την ιστοσελίδα μας www.onecare.gr να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωσή τους. Με την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα αποστείλει στο Χρήστη χωρίς καθυστέρηση στο e-mail/ή στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης του.

Στη συνέχεια, ο Χρήστης οφείλει με δικά του έξοδα και ευθύνη να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει σ’ εμάς στο κατάστημα της Εταιρείας μας, ήτοι επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 294, Κορωπί Αττικής (Ελλάδα), Τ.Κ. 19441, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα αγαθά αποσταλούν πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

Εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης, θα του επιστραφούν όλα τα χρήματα που έχουμε λάβει από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται σε δική του επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα η Εταιρεία μας θα πληροφορηθεί την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο Χρήστης χρησιμοποιήσε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο Χρήστης συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν στο Χρήστη έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρεί ο Χρήστης στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε ή μέχρις ότου ο Χρήστης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ο Χρήστης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχουν αγορασθεί με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρεί ο Χρήστης, οφείλει να τα επιστρέψει μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρεί, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα και άρα ουδεμία υποχρέωση γεννάται για εμάς.

6.2. Επιστροφές Προϊόντων

6.2.1. Ο Χρήστης εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που παρέλαβε και να ζητήσει την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ή την έκδοση πιστωτικού ισχύος έξι (6) μηνών. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση αυτών δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους του και άρα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6.1. των παρόντων Όρων. Ρητά συμφωνείται ότι η αντικατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε από το Χρήστη, χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα, σφραγισμένο, πλήρες, με όλες τις σημάνσεις και εντός της συσκευασίας του, συνοδευόμενο και από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά.

6.3. Ελαττωματικά Προϊόντα

Η εταιρεία μας ελέγχει όλα τα προϊόντα πριν την αποστολή τους και λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε όλα τα προϊόντα που φθάνουν στους Χρήστες να μην έχουν οποιοδήποτε ελάττωμα. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραληφθεί ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός του Χρήστη για υπαναχώρηση, το οποίο δεν θίγεται, καλούμε τους Χρήστες να ελέγχουν τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.

Σε περίπτωση που το προϊόν που παρελήφθη είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό από την κατασκευή του, τότε ο Χρήστης δύναται: α) είτε να ζητήσει την αντικατάστασή του με το ίδιο ή με άλλο προϊόν της αρεσκείας του, β) είτε την έκδοση πιστωτικού ισχύος ενός οικονομικού έτους, γ) είτε την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν και θα αποστείλει την σχετική ηλεκτρονική εντολή το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή.

Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας, στο τηλ.: 210-2205550.

7. Απώλεια Προϊόντων - Παράδοση εσφαλμένης αποστολής

7.1. Σε περίπτωση απώλειας του προϊόντος προ της παραλαβής του από το Χρήστη, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του και να του επιστραφούν τυχόν χρήματα που έχει καταβάλει.

Ρητώς επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει την Εταιρεία μέχρι ο Χρήστης ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζει εκείνος ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό του (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται στο Χρήστη.

7.2. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία άμεσα και πάντως το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210-2205550 ή E-mail: care@onecare.gr.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή ζητηθεί η επιστροφή των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους της Εταιρείας (με έξοδα και δαπάνες της τελευταίας) και ο Χρήστης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.