ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο www.onecare.gr. (καλούμενο στο εξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα» ή «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), ο oποίος δημιουργήθηκε από την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΦΙΑ Δ. ΠΙΤΣΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ONECARE.GR», με έδρα στo Κορωπί Αττικής (Ελλάδα), επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 294, Α.Φ.Μ. 998797887 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 122240903000, νομίμως εκπροσωπούμενη από τις διαχειρίστριές της Σοφία Πιτσάκη του Δημοσθένη και Κωνσταντίνα-Μαρία Γεωργοπούλου του Παναγιώτη (καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία»).

Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την Εταιρεία μας με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση και διάθεση προς πώληση μέσω του διαδικτύου προϊόντων φαρμακείου που εμπορεύεται η Εταιρεία μας και επιτρέπονται από την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία, ενδεικτικώς αναφερομένων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, ορθοπεδικών, παιδικών ειδών κ.λπ., ρητώς εξαιρουμένων φαρμάκων συνταγογραφούμενων και μη, ειδών των οποίων η διάθεση έχει ανατεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποκλειστικά σε λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και της εκτέλεσης ιατρικών συνταγών. Επιπλέον, το ενημερωτικό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιασδήποτε φύσης ιατρική συμβουλή ή προτροπή προς τους χρήστες/επισκέπτες.

2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Όροι Συναλλαγών, Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και η Πολιτική Cookies (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενοι από κοινού οι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση, περιήγηση και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από οποιονδήποτε επισκέπτη/ εγγεγραμμένο ή μη χρήστη/καταναλωτή (στο εξής χάριν συντομίας ο «Χρήστης»), τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η περιήγηση στην Ιστοσελίδα, εγγραφή χρήστη, ηλεκτρονική παραγγελία, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και η ασφάλεια των συναλλαγών τους με την Εταιρεία μας, διέπονται από τους Όρους Χρήσης, τους οποίους καλούμε όλους τους Χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά πριν από την πλοήγηση τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και την πραγματοποίηση των αγορών τους. Οποιαδήποτε ενέργειά των Χρηστών στο Ηλεκτρονικό  Κατάστημα, όπως ενδεικτικά η πλοήγησή σε αυτό, η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας ή η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την Εταιρεία μας λογίζεται ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης από τους Χρήστες. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξής για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, οι Χρήστες μπορούν να αποστέλλουν σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση care@onecare.gr πριν την πλοήγησή ή την πραγματοποίηση συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από αυτούς λογίζεται ανεπιφύλακτη. Τα ισχύοντα για τους Όρους Χρήσης ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που βρίσκεται εντός της Ιστοσελίδας, στις θέσεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): τρόποι πληρωμής, τρόποι παράδοσης, έξοδα αποστολής, δικαίωμα υπαναχώρησης - πολιτική επιστροφών, τους οποίους οι Χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης τεκμαίρεται αμάχητα και δεσμεύουν τον καταναλωτή, σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 1 ν. 2251/1994.

3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να αναβαθμίζει, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (σωρευτικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος , καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Διευκρινίζεται ότι τυχόν τροποποίοηση των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες οι Χρήστες έχουν ήδη διενεργήσει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Εγγραφή Χρήστη

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή των Χρηστών και τη διευκόλυνση των μελλοντικών τους αγορών, δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (sign up) δημιουργώντας ένα προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη.

Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών δεδομένων του Χρήστη [υποχρεωτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης (login password) και προαιρετικά: όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο] και την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δημιουργεί προσωπικό Λογαριασμό στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, στον οποίο μπορεί να εισέρχεται εισάγοντας τα δικά του μοναδικά αναγνωριστικά: Όνόμα Χρήστη (Username) και Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί στη συνέχεια να πραγματοποιήσει κάποια παραγγελία από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εάν δεν έχει συμπληρώσει τα ως άνω προαιρετικά προσωπικά δεδομένα κατά τη διαδικασία της εγγραφής του, θα πρέπει αυτά να παρασχεθούν υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (καθώς και τυχόν άλλα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, εφόσον επιλέξει αυτό τον τρόπο πληρωμής), προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η εγγραφή του Χρήστη και η δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Στη σελίδα του προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη καταγράφεται το ιστορικό των αγορών του, είναι δυνατή η παρακολούθηση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται τυχόν νέο αίτημά του για παραγγελία ή η αποστολή του προϊόντος που έχει παραγγείλει, κ.λπ.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με απόλυτη ασφάλεια και υπάγονται στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας, περισσότερα εδώ).

2. Παραγγελία

2.1 Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας - Πρόταση για αγορά αγαθών/υπηρεσιών

Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει στη διαδικασία της παραγγελίας, είτε ως εγγεγραμμένος Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (ακολουθώντας τη διαδικασία Εγγραφής Χρήστη που περιγράφεται ανωτέρω ή εισάγοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασής του σε περίπτωση ήδη εγγεγραμμένου Χρήστη), είτε χωρίς εγγραφή (Επισκέπτης/Guest User), συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προχωρήσει στη διαδικασία παραγγελίας χωρίς εγγραφή, θα μεταφερθεί στη σελίδα καταχώρισης των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας του προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, για ιδιώτες υποχρεωτικά πεδία είναι τα παρακάτω: όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής. Για νομικά πρόσωπα υποχρεωτικά πεδία είναι τα παρακάτω: επωνυμία εταιρείας/διακριτικός τίτλος, νόμιμος εκπρόσωπος, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με απόλυτη ασφάλεια και υπάγονται στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας (περισσότερα εδώ). Τέλος, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, παρέχεται στο Χρήστη η δυνατότητα επιλογής του τύπου παραστατικού (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) που επιθυμεί να εκδοθεί από την Εταιρεία, αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν στην πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και Όρους Συναλλαγών». Με τη σήμανση αυτή, ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

i. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παραγγέλνει, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

iii. Της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στο Χρήστη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Χρήστης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στο Χρήστη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στο Χρήστη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν το Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.

iv. Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.

v. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες.

vi. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

vii. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Χρήστη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.

viii. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην Εταιρεία.

ix. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Χρήστης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

x. Της ύπαρξης της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

xi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Χρήστη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

xii. Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.

xiii. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Χρήστη βάσει της σύμβασης.

xiv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Χρήστη, όποτε το ζητήσει η Εταιρεία.

xv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Εταιρεία έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.

xvi. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

xvii. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρεία αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Χρήστης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

2.2 Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας - Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Χρήστης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από τη στιγμή που ο Χρήστης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο Χρήστης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώριση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Χρήστης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Ειδικότερα, η Εταιρεία και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στο Χρήστη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Χρήστης - Εταιρεία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία σου έχει αποσταλεί» ή «Η παραγγελία σου είναι έτοιμη προς παραλαβή».

2.3. Παρακολούθηση παραγγελίας: Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Χρήστη. Ο Χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης.

Ο Χρήστης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 210-2205550), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: care@onecare.gr) ή στην περίπτωση εγγεγραμμένου Χρήστη, ηλεκτρονικά, πραγματοποιώντας είσοδο στον Λογαριασμό του εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία στα πεδία Username και Password και επιλέγοντας «παρακολούθηση παραγγελίας».

Επιπλέον, όταν η παραγγελία παραδοθεί στην ταχυμεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία μας ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρεία ή είναι διαθέσιμη στο κατάστημά μας, ο Χρήστης θα λάβει ένα νέο μήνυμα στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, το οποίο θα τον ενημερώνει σχετικά. Στην περίπτωση της παράδοσης με ταχυμεταφορική εταιρεία στο ως άνω μήνυμα θα αναγράφεται και ο αριθμός φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό ο Χρήστης μπορεί μέσω του δικτυακού τόπου της αντίστοιχης ταχυμεταφορικής εταιρείας, να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που έχει δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία του.

Η Εταιρεία μας δύναται να έρθει σε επαφή με τον Χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο Χρήστης, καθ΄όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για ο,τιδήποτε άλλο. Η εν λόγω επικοινωνία (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μήνυμα sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής του Χρήστη, γνωστοποίησής του, επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις του, ή επιθυμεί να του παρασχεθούν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος που έχει λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση care@onecare.gr ή/και απαντητικό μήνυμα στο sms που θα έχει λάβει ή/και να μας καλέσει απευθείας στον τηλέφωνο 210-2205550.

Περιορισμός Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η σύμβαση πώλησης. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας είναι οι παρακάτω:

- Κατόπιν παραγγελίας: Το προϊόν θα αναζητηθεί σε προμηθευτή της Εταιρείας και ο Πελάτης θα λάβει ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του προϊόντος εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.

- Με προ-παραγγελία: Το προϊόν δεν βρίσκεται στις αποθήκες του προμηθευτή αλλά μπορεί να παραγγελθεί με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση πριν την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιείται στο Χρήστη ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης του προϊόντος. Η επιβεβαίωση λήψης εκ μέρους της Εταιρείας της προ-παραγγελίας αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων (κατάρτιση) πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.

- Προσωρινά Εξαντλημένο: Το προϊόν έχει εξαντληθεί ή καταργηθεί ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του.

- Web offer & Super offer: Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Η Εταιρεία γνωστοποιεί κάθε φορά στο Χρήστη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει το Χρήστη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για το Χρήστη, ο τελευταίος δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο care@onecare.gr.gr). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Χρήστης.

Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

4. Τρόποι Πληρωμής

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή των Χρηστών η Εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων που διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, η οποία, όπως αναλύεται και ακολούθως, συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με τον χρόνο επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας ή/και τον χρόνο αποστολής του προϊόντος στο Χρήστη. Ο Χρήστης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί στο κατάλληλο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας και εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία, εφόσον χρειάζονται (π.χ. στοιχεία πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας εφόσον επιλέξει αυτό τον τρόπο πληρωμής). Επιπλέον, ο Χρήστης πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιλέγει τον τύπο παραστατικού (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) που επιθυμεί να εκδοθεί από την Εταιρεία, αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:

4.1. Αντικαταβολή: Εφόσον ο Χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, θα πρέπει να καταβάλει μετρητά την αξία της παραγγελίας του (καθώς και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα π.χ. αποστολής) κατά την παραλαβή της παραγγελίας από τον μεταφορέα της επιλογής μας. Το κόστος για την υπηρεσία αντικαταβολής είναι 2,00 ευρώ για αγορές έως 199,00 ευρώ. Για αγορές άνω των 199,00 ευρώ δεν υπάρχει δυνατότητα αντικαταβολής και θα πρέπει να επιλεγεί ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.

4.2 Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό: Εφόσον έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε ο Χρήστης θα πρέπει να προεξοφλήσει την παραγγελία του (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα π.χ. αποστολής) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας και η δέσμευση των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν από εμάς, σε έναν από τους λογαριασμούς της Εταιρείας μας που εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας και στο e-mail που θα λάβει αμέσως μόλις επεξεργαστούμε την παραγγελία του, αναφέροντας ως αιτιολογία τον κωδικό παραγγελίας.

Εν συνεχεία θα πρέπει να μας αποστείλει αντίγραφο της συγκεκριμένης κατάθεσης μέσω e-mail στο care@onecare.gr. Μετά τη λήψη έγκυρου αντίγραφου κατάθεσης του συνολικού ποσού, ακολουθείται η διαδικασία της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας και αποστέλλονται στο Χρήστη τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και τα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση μη λήψης αντιγράφου εντός 7 ημερολογιακών ημερών ή μη λήψης έγκυρου αντιγράφου κατάθεσης του συνόλου του ποσού, η παραγγελία θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας στο Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχει δηλώσει.

4.3 Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα: Η Εταιρεία μας δέχεται πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa και Mastercard, έκδοσης Ελληνικών Τραπεζών. Οι συναλλαγές των Χρηστών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SLL 256bit με RSA key length 2048bit ψηφιακή πιστοποίηση από τη Comodo CA Limited), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας ο Χρήστης συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV, όνομα κατόχου).

Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να πληρώσει με χρεωστική/ πιστωτική/ προπληρωμένη κάρτα θα πρέπει κατά την παράδοση της παραγγελίας του είτε από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας, είτε από τον συνεργάτη μεταφορέα να επιδεικνύει ταυτόχρονα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και την πιστωτική /χρεωστική/ προπληρωμένη του κάρτα με την οποία πραγματοποίησε τη συναλλαγή.  Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης, κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος αυτής με την πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα και το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του.

4.4. Πληρωμή μέσω PayPal: Η πληρωμή με PayPal γίνεται υπό τους αυστηρούς όρους συναλλαγών που επιβάλλει η εταιρεία PayPal.

4.5. Εξόφληση κατά την παραλαβή από το κατάστημα: Στην περίπτωση ο Χρήστης επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του από το φυσικό μας κατάστημά επί της Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 294, στο Κορωπί Αττικής, μπορεί να εξοφλήσει την αξία της παραγγελίας του με έναν από τους τρόπους που γίνονται δεκτοί σε αυτό, ήτοι με καταβολή μετρητών ή χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής/ προπληρωμένης κάρτας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προσέλθει για την παραλαβή των προϊόντων του εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης ότι τα προϊόντα της παραγγελίας του βρίσκονται στο κατάστημα, η παραγγελία θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα αποστέλλεται στο Χρήστη σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

5. Παράδοση παραγγελίας

5.1. Τόπος Παράδοσης

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των ακόλουθων τόπων παράδοσης της παραγγελίας του:

- Παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα επί της Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 294, στο Κορωπί Αττικής.

- Παράδοση στο χώρο του με ταχυμεταφορική εταιρεία της επιλογής μας.

Έξοδα αποστολής:

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων που θα προβλέπονται ρητώς σε προϊόν που έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας και σε κάθε περίπτωση θα αναφέρονται αναλυτικά στην επιβεβαίωση παραγγελίας, γενικά το κόστος αποστολής έχει ως ακολούθως:

- Για παραγγελίες συνολικής αξίας έως πενήντα εννέα ευρώ (59,00 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους έως των τεσσάρων (4) κιλών, το κόστος αποστολής είναι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (2,90€) με ΦΠΑ σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες συνολικής αξίας έως πενήντα εννέα ευρώ (59,00 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους άνω των τεσσάρων (4) κιλών, το κόστος αποστολής είναι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (2,90€) με ΦΠΑ σε όλη την Ελλάδα και  επιπλέον χρέωση βάσει του συνολικού βάρους της παραγγελίας (χρέωση ένα ευρώ (1€) ανά επιπλέον κιλό). 

- Για παραγγελίες συνολικής αξίας από πενήντα εννέα ευρώ (59,00 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους έως των τεσσάρων (4) κιλών, η αποστολή γίνεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες συνολικής αξίας απόπενήντα εννέα ευρώ (59,00 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους άνω των τεσσάρων (4) κιλών, η χρέωση διαφοροποιείται βάσει του συνολικού βάρους της παραγγελίας (χρέωση ένα ευρώ (1€) ανά επιπλέον κιλό).

5.2 Χρόνος παράδοσης προϊόντων

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων. Παρά ταύτα, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι: απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/ μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εάν ο Χρήστης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

6. Δικαίωμα Υπαναχώρησης - Επιστροφές

6.1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

6.1.1.Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Ο Χρήστης έχει στη διάθεσή του προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την αγορά που τυχόν πραγματοποίησε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, χωρίς να αναφέρει τους λόγους ή να μας παρέχει οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν ο Χρήστης θέλει να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να λάβει πίσω τα χρήματά του.

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης άρχεται από την επόμενη της ημέρας που ο Χρήστης ή πρόσωπο που τυχόν εκείνος μας υποδείξει ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχει παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που ο Χρήστης ή πρόσωπο που τυχόν εκείνος μας υποδείξει ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσει τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης από το Χρήστη, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ασκείται χωρίς κανένα απολύτως κόστος, πλην των εξόδων επιστροφής (κούριερ), η οποία θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Χρήστη (εκτός αν άλλως ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία συνολικά ή ειδικά για συγκεκριμένα προϊόντα).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι: α) Να μην έχει/ουν χρησιμοποιηθεί το/α προϊόν/τα, β) να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχει/ουν επάνω του/ς το/α προϊόν/τα, γ). Όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), σφραγισμένα, πλήρη και εντός της συσκευασίας τους, συνοδευόμενα και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

6.1.2. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

- Στην περίπτωση σφραγισμένων αγαθών, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διάφορα καλλυντικά και υλικά ατομικής υγιεινής, είδη καλλωπισμού, ψιμύθια, οδοντόβουρτσες, κτένες  κ.τλ.).

- Στην περίπτωση που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας και τα προϊόντα έχουν ομοίως παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

6.1.3. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος:

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 5.1 ανωτέρω, ο Χρήστης οφείλει πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεώς του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσει για τυχόν απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή του (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλει με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΦΙΑ Δ. ΠΙΤΣΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 294, Κορωπί Αττικής (Ελλάδα), Τ.Κ. 19441, e-mail: care@onecare.gr ή συμπληρώνοντας το συνημμένο στους παρόντες Όρους Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (βλ. στο τέλος του κειμένου) και αποστέλλοντας το (εκτυπωμένο ή επισυναπτόμενο) σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, παρέχουμε επιπλέον τη δυνατότητα στους Χρήστες μέσα από την ιστοσελίδα μας www.onecare.gr να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωσή τους. Με την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα αποστείλει στο Χρήστη χωρίς καθυστέρηση στο e-mail/ή στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης του.

Στη συνέχεια, ο Χρήστης οφείλει με δικά του έξοδα και ευθύνη να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει σ’ εμάς στο κατάστημα της Εταιρείας μας, ήτοι επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 294, Κορωπί Αττικής (Ελλάδα), Τ.Κ. 19441, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα αγαθά αποσταλούν πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

Εάν ο Χρήστης υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης, θα του επιστραφούν όλα τα χρήματα που έχουμε λάβει από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται σε δική του επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα η Εταιρεία μας θα πληροφορηθεί την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο Χρήστης χρησιμοποιήσε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο Χρήστης συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν στο Χρήστη έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρεί ο Χρήστης στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε ή μέχρις ότου ο Χρήστης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ο Χρήστης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχουν αγορασθεί με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρεί ο Χρήστης, οφείλει να τα επιστρέψει μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρεί, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα και άρα ουδεμία υποχρέωση γεννάται για εμάς.

6.2. Επιστροφές Προϊόντων

6.2.1. Ο Χρήστης εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που παρέλαβε και να ζητήσει την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ή την έκδοση πιστωτικού ισχύος έξι (6) μηνών. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση αυτών δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους του και άρα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6.1. των παρόντων Όρων. Ρητά συμφωνείται ότι η αντικατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε από το Χρήστη, χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα, σφραγισμένο, πλήρες, με όλες τις σημάνσεις και εντός της συσκευασίας του, συνοδευόμενο και από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και παραστατικά.

6.3. Ελαττωματικά Προϊόντα

Η εταιρεία μας ελέγχει όλα τα προϊόντα πριν την αποστολή τους και λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε όλα τα προϊόντα που φθάνουν στους Χρήστες να μην έχουν οποιοδήποτε ελάττωμα. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραληφθεί ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός του Χρήστη για υπαναχώρηση, το οποίο δεν θίγεται, καλούμε τους Χρήστες να ελέγχουν τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.

Σε περίπτωση που το προϊόν που παρελήφθη είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό από την κατασκευή του, τότε ο Χρήστης δύναται: α) είτε να ζητήσει την αντικατάστασή του με το ίδιο ή με άλλο προϊόν της αρεσκείας του, β) είτε την έκδοση πιστωτικού ισχύος ενός οικονομικού έτους, γ) είτε την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν και θα αποστείλει την σχετική ηλεκτρονική εντολή το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή.

Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας, στο τηλ.: 210-2205550.

7. Απώλεια Προϊόντων - Παράδοση εσφαλμένης αποστολής

7.1. Σε περίπτωση απώλειας του προϊόντος προ της παραλαβής του από το Χρήστη, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του και να του επιστραφούν τυχόν χρήματα που έχει καταβάλει.

Ρητώς επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει την Εταιρεία μέχρι ο Χρήστης ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζει εκείνος ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό του (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται στο Χρήστη.

7.2. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία άμεσα και πάντως το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210-2205550 ή E-mail: care@onecare.gr.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή ζητηθεί η επιστροφή των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους της Εταιρείας (με έξοδα και δαπάνες της τελευταίας) και ο Χρήστης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

8. Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

Η εγγραφή του Χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας μας γίνεται εξ ελευθεριότητάς του και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής του σε αυτό.

Η εγγραφή του Χρήστη στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της Εταιρείας μας ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη, ο τελευταίος δίνει τη ρητή του συγκατάθεση να του αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (περισσότερα εδώ).

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τυχόν δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε οι Χρήστες καλούνται να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης επιθυμεί οποτεδήποτε να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Εταιρείας, μπορεί να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά e-mails μας που λαμβάνει.

 

ΙΙΙ. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.1. Η Εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.), καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

1.2. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά της Εταιρείας και των προμηθευτών της, είτε στα παρεχόμενα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή και λόγω ανωτέρας βίας και τα οποία η Εταιρεία διορθώνει, όταν υποπίπτουν στην αντίληψή της.

1.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα, καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

1.4. Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης Εταιρείας

2.1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί το αναρτημένο περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με δική του ευθύνη. Χρήστες που δεν εμπιστεύονται την Εταιρεία καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας.

2.2. Η Εταιρεία έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) το Ηλεκτρονικό Κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο η Εταιρεία ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν ευθύνεται σχετικά έναντι των Χρηστών.

2.3. Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρ’ όλα αυτά, οι Χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, να τροποποιεί το σύνολο ή τμήμα του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Επιπροσθέτως, οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορεί να διακοπεί/ ανασταλεί ή παρεμποδισθεί, από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούλησή της Εταιρείας. Ιδίως, οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων του εξοπλισμού των Χρηστών, άλλων δικτύων επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

2.4. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

2.5. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του Χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον Χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του Χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο Χρήστης παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή την κείμενη νομοθεσία, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά, στα πλαίσια της περιήγησής του στην Ιστοσελίδα, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των Χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του, δια πράξεων ή παραλείψεων. Ο Χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Εταιρείας και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

2.6. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους Χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο Χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και η ποιότητα των παρεχόμενων - μέσω αυτής -υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των Χρηστών. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή τη χρήση αυτής, δεν δημιουργούν ευθύνη για την Εταιρεία, τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

2.7. Η Εταιρεία σε ουδεμία περίπτωση φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής) φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λπ.), η οποία προκύπτει για Χρήστες ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών, που διατίθενται μέσω αυτής ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής ή/και σε τυχόν παράνομη συμπεριφορά Χρήστη ή τρίτου.

2.8. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων της αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο για τον οποίο τα προορίζουν οι Χρήστες και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των υπηρεσιών του.

2.9. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει εγκαίρως τους Χρήστες για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

2.10. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων αφότου δοθούν για αποστολή και πριν την παράδοση στον χρήστη, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και, γενικά, για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε αυτές.

2.11. Η Εταιρεία ουδόλως ευθύνεται για τυχόν παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, είτε οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον Χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, είτε σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, πταισμάτων κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου περί επιστροφής προϊόντων και τηρηθούν οι όροι της Πολιτικής Επιστροφών της Εταιρείας.

2.12. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την Εταιρεία και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει.

2.13. Οι παρεχόμενες πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, τη διατροφή, την ομορφιά και την αισθητική, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνον και σε ουδεμία περίπτωση αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα, που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν. Τυχόν παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από την Εταιρεία σε απάντηση ερωτημάτων Χρηστών, δίδονται με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών, για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να επιβεβαιώνει. Σε περίπτωση παροχής από τον Χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του Χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

2.14. Για τις συναλλαγές με την Ιστοσελίδα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, ρητά διευκρινίζεται ότι θα ευθύνεται αντικειμενικά ο νόμιμος δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας. Η Εταιρεία ουδόλως οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Συνεπώς, στη σύμβαση με την Εταιρεία, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου, όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η τυχόν παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση με την Εταιρεία, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Εταιρείας, για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, εκ του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με την Εταιρεία ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή του.

2.15. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την επικοινωνία των Χρηστών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

2.16. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

2.17. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά.

2.18. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση βλάβης των Χρηστών από πληροφορίες ή υπηρεσίες που η Εταιρεία παρέχει μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

2.19. Η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Χρήστη οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή Χρήστη (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι ο Χρήστης αυτός απαγορεύεται να κάνει χρήση ξανά του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τα ίδια ή άλλα στοιχεία, εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό ο Χρήστης συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του δεδομένα στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης από το Χρήστη, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το Χρήστη ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του Χρήστη.

2.20. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως, να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος οριστικά ή προσωρινά, χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των Χρηστών. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας δόλου ή βαριάς αμέλειάς της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

2.21. Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πώς φέρει έναντι των Χρηστών, τρίτων ή/και οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κωλύματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του διαδικτύου, του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Εταιρείας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (γ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

3. Χρήση Ηλεκτρονικού Καταστήματος

3.1. Αμφότερα τα μέρη (Εταιρεία και Χρήστης) δεσμεύονται στην ορθή και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

3.2. Προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή, ολοκληρωμένη και ασφαλής πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οι Χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη έκδοση του φυλλομετρητή τους (browser), να έχουν ενεργοποιημένη τη γλώσσα JavaScript καθώς επίσης και να αποδεχτούν τη λήψη των απαραίτητων για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας cookies. Ο Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος  αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για τη χρησιμοποίηση ορισμένων εκ των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ενδέχεται να χρειαστεί να κατεβάσει (download) στον Η/Υ του ορισμένα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά προγράμματα. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, διατηρεί όμως το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο Χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του Ηλεκτρονικού καταστήματος με ή χωρίς προειδοποίηση προς το Χρήστη.

3.2. Περαιτέρω, οι Χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται, ωστόσο, στους Χρήστες, κατά την περιήγησή τους στην Ιστοσελίδα, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας, διότι η Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο και εν γένει συσκευή, στα προγράμματα και δεδομένα του Χρήστη των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος, κ.λπ.

4. Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη

4.1. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Χρήστη και οποιαδήποτε συναλλαγή του σε αυτό, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και τους Όρους Χρήσης, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτό ή/και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο της κείμενης νομοθεσίας ή/και των Όρων Χρήσης από τον Χρήστη επισύρει τις τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και την υποχρέωση του Χρήστη προς ανόρθωση κάθε ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου, από την παράνομη ή/και μη συμμορφούμενη στους Όρους Χρήσης συμπεριφορά του. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δικαιούται χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του και τις πληροφορίες που αυτός έχει κοινοποιήσει, και εν γένει να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.

4.2. Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται νόμιμα. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να επισκέπτονται ή/και να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, να εγγράφονται δημιουργώντας προσωπικό Λογαριασμό στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών), δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων Χρηστών.

4.3. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται από το Χρήστη κατά την εγγραφή ως εγγεγραμμένου Χρήστη, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ή κατά την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας μας, πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής ως εγγεγραμμένου Χρήστη νομικού προσώπου ή πραγματοποίησης παραγγελίας από νομικό πρόσωπο, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας, καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στα χορηγηθέντα προσωπικά δεδομένα του, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του δεδομένα το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ώστε να είναι πάντα πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από τους Χρήστες τα ορθά τους δεδομένα και για το λόγο αυτό, ζητείται από τους Χρήστες στο τέλος της φόρμας συμπλήρωσης των δεδομένων να επανελέγξουν τα δεδομένα αυτά και κατόπιν να τα αποστείλουν σ’ εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη χρήση τους, όπου απαιτείται. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδόποτε ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από τους Χρήστες λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που θα μας έχει παρασχεθεί από το Χρήστη (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε αυτόν εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από αυτόν δεδομένα ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του, ή/και στο τηλέφωνό του ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των δεδομένων του (εφόσον δεν μας έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων, καθώς και για τα σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ νέου τα στοιχεία τους κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά. Ο Χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

4.3. Απαγορευμένες Χρήσεις

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Χρήστη, η οποία (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να προκαλέσει βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της και των συνδεδεμένων εταιρειών ή/και των άλλων Χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των Χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται:

(α) Οποιαδήποτε παρέμβαση στη μορφή, λειτουργία, υπηρεσίες, περιεχόμενο, βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή ανεπιθύμητων ή επιβλαβών αρχείων όπως, ενδεικτικά, ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), ιών, κακόβουλων εφαρμογών (malware) κ.ά. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και, γενικά, παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της.

(β) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

(γ) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/ υπηρεσίες.

(δ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα  από τους Χρήστες του.

(ε) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτή από παράνομες συμπεριφορές, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες, καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπου για οποιονδήποτε σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν η Εταιρεία δώσει εγγράφως τη συναίνεση της.

3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ανήκουν στην κυριότητα της  Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων,  βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, τα οποία οι ίδιοι χορηγούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα εμπίπτουν στην αυστηρή Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας (περισσότερα εδώ). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται κάθε φορά, ήτοι: για τη δημιουργία Λογαριασμού εγγεγραμμένου Χρήστη, για την προστασία του Λογαριασμού Χρήστη από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες, για την ολοκλήρωση παραγγελιών προϊόντων και υπηρεσιών και την εν γένει εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών, για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας σε διατάξεις της κείμενης εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, για την πάσης φύσης επικοινωνία μας με τους Χρήστες (ενδεικτικά για την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο έχει δηλώσει ο Χρήστης, καθώς και για τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που μας έχει γνωστοποιήσει από το προσωπικό της Εταιρείας μας), για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter), καθώς και προσφορών/προτάσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των Χρηστών, για web push notifications, για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιβράβευσης, για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, για την αποστολή αιτημάτων έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να εξασφαλίσουμε ότι θα εμφανίζεται πάντα το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο για το Χρήστη στην Ιστοσελίδα μας.

2. Με την εγγραφή του Χρήστη και τη δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού, την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, τη ρύθμιση των επιλογών σχετικά με τα cookies, ο Χρήστης παρέχει κατ' ελεύθερη επιλογή του, όπου απαιτείται, τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του βάσει των Όρων Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies, τους οποίους Όρους και Πολιτικές ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία μέρους ή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που έχει χορηγήσει στην Εταιρεία μας σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την αποστολή σχετικού e-mail στη διεύθυνση care@onecare.gr. Η ως άνω ανάκληση της συγκατάθεσής του Χρήστη δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Επιπλέον, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, να ζητήσει την άμεση διαγραφή του Λογαριασμού του, τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, να ασκήσει το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων του ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, όπως και να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα προβλέπεται σήμερα ή τυχόν προβλεφθεί στο μέλλον βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (σήμερα άρ. 15-22 του υπ' αρ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής e-mail στην Εταιρεία μας.

3. Τα δεδομένα των Χρηστών διατηρούνται από την Εταιρεία μας για όσο χρόνο οι Χρήστες παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή για πέντε (5) έτη από την πραγματοποίηση της τελευταίας αγοράς τους από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιήσει κάποια παραγγελία που περιέχει προϊόν που καλύπτεται από εγγύηση, έως το τέλος της περιόδου εγγύησης εάν αυτή υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή για όσο χρόνο τυχόν απαιτείται από το νόμο, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Αναφορικά με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας μας, τα δεδομένα των Χρηστών διατηρούνται για όσο χρόνο οι Χρήστες παραμένουν εγγεγραμμένοι στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

4. Η επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων των Χρηστών διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, τις υπηρεσίες και την πώληση προϊόντων μέσω αυτής και οι οποίες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των δεδομένων των Χρηστών με: α) τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: για την εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω e-banking ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των δεδομένων των Χρηστών, για μεταφορές και παραδόσεις, για φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, για διανομή e-mail, για έρευνα και ανάλυση, για διαχείριση προωθητικών ενεργειών, καθώς και για διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων), β) άλλους τρίτους φορείς, στο βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων της Ιστοσελίδας μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη), γ) άλλους τρίτους, στους οποίους οι ίδιοι οι Χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, καθώς και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον υπ' αρ. 679/2016/ΕΕ Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, παρέχουμε στους τρίτους παρόχους μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα των Χρηστών μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό των Χρηστών είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι συνεργάζονται με την Εταιρεία μας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία μας να τηρούν εχεμύθεια και να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

5. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στην Ιστοσελίδα μας θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των δεδομένων με τους οποίους η Εταιρεία μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των προσωπικών δεδομένων τους. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που ο Χρήστης παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα του. Εντούτοις, λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετία – ΗΠΑ.

6. Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και ιδίως τον υπ' αρ. 679/2016/ΕΕ Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Παρόλαυτα, σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από την Εταιρεία μας παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δικαιούται να υποβάλει σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +302106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, την επεξεργασία και την προστασία τους από την Εταιρεία μας, καθώς και τα δικαιώματά τους, οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εδώ.

VI. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Ασφάλεια: Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Η Ιστοσελίδα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων.

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS 1.2, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφόνται όλα τα δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, τα στοιχεία των Χρηστών παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων από και προς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όπως όλως ενδεικτικώς στο καλάθι αγορών, στην wish list, στην προσωπική σας σελίδα Εγγεγραμμένου Μέλους, στη σελίδα δημιουργίας Λογαριασμού Εγγεγραμμένου Μέλους (sign up), στη φόρμα παραγγελίας, κατά τη μεταφορά των δεδομένων από και προς την Εταιρεία, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική/ χρεωστική/ προπληρωμένη κάρτα κ.λπ.. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα τρίτο άτομο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή των εγγεγραμμένων Χρηστών είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που κάποιος Χρήστης καταχωρεί τα ως άνω στοιχεία του, του παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό του Λογαριασμό Μέλους. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, δίδεται στους Χρήστες να μεταβάλλουν τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας τους (Password) οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμούν. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό είναι ο ίδιος ο Χρήστης και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, άλλως η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τη χρήση του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας  από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστούμε στους Χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας εάν είναι  δυνατόν, όχι μόνο γράμματα και αριθμούς, αλλά και σύμβολα για και τη δημιουργία των κωδικών τους.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

2. Απόρρητο Συναλλαγών: Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρηστή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει και οι Χρήστες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

VΙI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τελικοί Όροι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προς τον Χρήστη και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

2. Παραίτηση: Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά, ούτε δύναται να θεωρηθεί ως σιωπηρή κατάργηση οποιουδήποτε Όρου.

3. Ακυρότητα Όρων: Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι λογίζονται όλοι ουσιώδεις, δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι θα παραμείνουν ισχυροί σαν οι παρόντες Όροι Χρήσης να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

4. Ανωτέρα Βία: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας,

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία: Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στη δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Χρήστης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Επισημαίνεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

6. Τροποποίηση Όρων Χρήσης: Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οι δε Χρήστες υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων/αλλαγών στους όρους (Τελευταία τροποποίηση: 19 Νοεμβρίου 2018).

7. Δικαίωμα Εκχώρησης: Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Χρήστης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

8. Κοινοποιήσεις: Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της)

9. Ερμηνευτικοί Όροι: Σε οποιοδήποτε σημείο των Όρων Χρήσης προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στο λογαριασμό του Χρήστη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους Όρους Χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους τους και δεν σκοπείται να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας αυτών.

10. Πολιτική Αντιμετώπισης Παραπόνων - Υποστήριξη μετά την πώληση:  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο www.onecare.gr ή στα τηλ. 210-2205550  ή να στείλετε email στο care@onecare.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας.

11. Κώδικες Συμπεριφοράς: Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Greek eCommerceAssociation- GRECA), ο οποίος ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται τόσο απέναντι στον καταναλωτή όσο και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών.

12. Αποδοχή Όρων Χρήσης: Ο Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δηλώνει ότι διάβασε τους όρους, τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής ή/και συναλλαγής του με αυτό.

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

ΠΡΟΣ: Την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΦΙΑ Δ. ΠΙΤΣΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ONECARE.GR», έδρα στo Κορωπί Αττικής (Ελλάδα), επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 294, (τηλ: 210-2205550, email care@onecare.gr):

Εγώ, ο/η υπογράφων/-ουσα, ……………………………….. (Όνομα) ……………………………… (Επώνυμο) του ………................, κάτοικος ………….....................................(Οδός/Αριθμός) ………………… (ΤΚ) ………………………….(Πόλη), τηλέφωνο …….…………………………., fax……………………….., e-mail …………………………………………, δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ αναιτιολογήτως από τη σύμβασή μου πώλησης του/των ακόλουθου/ων αγαθού/ών:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Που παραγγέλθηκε/-αν στις ……………………………………… και παρελήφθη/-σαν στις …………………………………………………………………………………………………………………………

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

- Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.

Ημερομηνία: …../ ……/ 201…

Επιθυμώ την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης με αντιλογισμό στην πιστωτική μου κάρτα/καταβολή στον υπ’ αρ ……………………….. (IBAN) τραπεζικό λογαριασμό που τηρώ στην Τράπεζα ……………...

Ο/Η Δηλών/ούσα και

Υπαναχωρών/ούσα)*

--------------------------------

(Υπογραφή)

*υπογράφεται μόνο αν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί σε χαρτί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας.  

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ασκείται χωρίς κανένα απολύτως κόστος, πλην των εξόδων επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική σας ευθύνη και δικά σας έξοδα (εκτός αν άλλως ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία συνολικά ή ειδικά για συγκεκριμένα προϊόντα).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι: α) Να μην έχει/ουν χρησιμοποιηθεί το/α προϊόν/τα, β) να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχει/ουν επάνω του/ς το/α προϊόν/τα, γ). Όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), σφραγισμένα, πλήρη και εντός της συσκευασίας τους, συνοδευόμενα και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

Ρητώς επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση σφραγισμένων αγαθών, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διάφορα καλλυντικά και υλικά ατομικής υγιεινής, είδη καλλωπισμού, ψιμύθια, οδοντόβουρτσες, κτένες  κ.τλ.).

2.  Διαδικασία άσκησης δικαιώματος:

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 5.1 ανωτέρω, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεώς του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΦΙΑ Δ. ΠΙΤΣΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Διεύθυνση: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 294, Κορωπί Αττικής (Ελλάδα), Τ.Κ. 19441, e-mail: care@onecare.gr ή συμπληρώνοντας το συνημμένο στους παρόντες Όρους Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (θα το βρείτε στο τέλος του κειμένου) και αποστέλλοντας το (το εκτυπώνετε ή το επισυνάπτετε) σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο σας παρέχουμε τη δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα μας www.onecare.gr να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικώς το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωσή σας. Με την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα σας αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο e-mail/ή στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.

Στη συνέχεια, οφείλετε με δικά σας έξοδα και δική σας ευθύνη να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σ’ εμάς στο κατάστημα της Εταιρείας μας, ήτοι επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 294, Κορωπί Αττικής (Ελλάδα), Τ.Κ. 19441, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση γεννάται για εμάς.

Πνευματικά δικαιώματα © 2013-σήμερα Magento, Inc. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.